Pappersbruk

Virifys analys digitaliserar pappersbruk.

Virify är ett digitaliseringsverktyg där mätning, ytinspektion och etikettering kan automatiseras vid många avsnitt, från rullmaskinen till magasinet. Med lite lån från sågverken kan Virify också övervaka stockmatning till flishuggen. Alla uppmätta värden kan jämföras med produktionsordrar och larm om avvikelser kan ges. KPI:er kan genereras ur mätdataserier eller aggregerade värden.
Banbredd

Virifys digitala analys kan mäta rullbredden kontinuerligt efter skärning och dokumentera med hundratals mätvärden per rulle. Med en koppling till produktionsdatan kan larm om avvikelser ges.

Emballering

Virify kan digitalisera övervakning av emballering genom att analysera emballagets yta och struktur. Varje rulles emballering får ett kvalitetsvärde och produktivitet, samtidigt som genomloppstider mäts kontinuerligt.

Etikettering

Virify analyserar tryckkvalitet och placering av märkning och etiketter, samt larmar om och dokumenterar eventuella avvikelser.

Flisning

Virify övervakar stockflödet och larmar vid stopp från stokerbord och huggen. Med en smart koppling mot drivsystemet kan många stopp lösas med automatik.