Sågverk

Virify digitaliserar hantering av timmer och sågat virke.

Timmerhantering

Virify automatiserar bearbetning av stock genom att mäta rotknölar och stockens diameter, konicitet och krökningar. Systemet varnar för korsade eller dubbla stockar. Styrning av bearbetningen kan baseras både på enskilda värden eller en aggregering av förinställda villkor.

Hantering av brädor

Efter att stockarna sågats mäter Virify plankornas dimensioner och krökningar i både horisontellt och vertikalt led, samtidigt som korsade eller dubbla plankor upptäcks. Styrning av bearbetningen kan baseras både på enskilda värden eller en aggregering av förinställda villkor.

Sortering

Både i sortering av inkommande timmer och justering av plankor kan Virifys kapacitet att mäta med precision användas för att sortera och dokumentera enskilda stycken.

Rulla till toppen