Videoanalys för processtyrning

Ett system för säkrare och snabbare arbete med mer pålitliga resultat

Virify är ett omfattande system för videoanalys som försäkrar att varje artikel som hanteras inom en processindustri har rätt egenskap. Smart video mäter, väger och inspekterar hela produktionen, larmar om möjliga risker eller driftstopp och skapar analysdata för framtiden.

Ett enkelt sätt att öka produktionen och samtidigt skapa en tryggare arbetsplats för dig och dina kollegor.

Generell

Virify är byggt på en standardiserad infrastruktur och protokoll som är identiska i alla applikationer, oberoende av vilken typ av analys som ska utföras.

Modulär

Alla delar av systemet är fristående processer som kommunicerar via TCP.

Skalbar

Modulerna kan distribueras över så många datorer som behövs för att behandla uppgiften, samtidigt som antalet moduler som används kan anpassas efter applikationen.

Återbrukbar

Processmodulerna är likadana i alla applikationer. Även algoritmerna kan återanvändas med en anpassad konfiguration i likartade analyssituationer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Sågverk

Sågverk kan höja produktiviteten och maximera nyttjandet av resurser genom att mäta stockintaget, automatisera i råsorteringen och förse förloppet med kontroller för att skapa ett jämnt flöde utan stockningar.

Pappersbruk

Pappersbruk kan kontinuerligt mäta pappersbanor och rullar, samt varnas vid avvikelser från den planerade produktionen. Virify inspekterar och verifierar kvaliteten på emballering, paketering och etikettering.

Skräddarsydda lösningar

Virify kan användas för att skapa digitala kopior av produktionsflöden, möjliggöra ytinspektioner, mäta volymer, varna om över- och undervolymer och fungera som en källa för KPI.

En smart lösning för emballering på pappersbruk.

Virify har lanserat en särskild lösning för pappersbruk, där systemet låter dina kameror kvalitetskontrollera de viktigaste momenten vid emballering av pappers- och kartongrullar.

Om oss

Vi är en specialiserad avdelning inom VideONet. Vi utvecklar och levererar funktionell och praktiskt användbar processtyrning genom videoanalys.

Vårt uppdrag

Vi skapar verktyg för att digitalisera manuella operatörsstationer hos processindustrier. Vi integrerar modulärt uppbyggd videoanalys i vår standardiserade och återbrukbara plattform, Virify™. Eftersom alla installationer byggs på samma infrastruktur kan vi hålla kostnaderna nere samtidigt som vi garanterar en stabil funktion.

Varför vi?

Vår kunskap kommer från våra medarbetares utbildning och professionella erfarenhet. Vi står på grunden av Nilhes 40 år av erfarenhet som videointegratör och VideONets 20 år som utvecklare av avancerade videohanteringssystem för processindustrier.

Kontakt

+46 (0) 8 448 38 90

virify@videonet.se

Albybergsringen 116 Port 22
SE-137 69 Österhaninge, Sverige

Box 3070 SE-136 03 Haninge, Sverige

Rulla till toppen